prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.
www.zahumensky.eu

prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.

Súdny znalec

Súdny znalec č. 914662

Odbor Zdravotníctvo a farmácia

Odvetvie: Gynekológia a pôrodníctvo

Odborné posudky z odboru gynekológia a pôrodníctvo pre nemocnice, oddelenia, kliniky a jednotlivcov v Českej a Slovenskej republike. Nezávislé posúdenie odbornej dokumentácie, vypracovanie odborného posudku, spolupráca s ostatnými odborníkmi.

www.forensic.sk

Copyright © 2012 prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., MPH.
Zásady cookies